Alimenty a pozbawienie praw rodzicielskich

Alimenty a pozbawienie praw rodzicielskich

Świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka, czyli dostarczanie mu środków do utrzymania i wychowania, należą do podstawowych obowiązków każdego rodzica – za niewywiązywanie się z nich można trafić przed sąd, który może ustalić, jaką miesięczną kwotę rodzic będzie...