Specjalizacje

DORADZTWO PROFESJONALNE

w zakresie prawa, prawa procesowego, prawa podatkowego i biznesu

OBRONA I REPREZENTACJA

doświadczenie i uprawnienie do występowania, reprezentacji i świadczenia obrony przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami państwowymi, w tym m.in skarbowymi, US, KAS, UKS, Policją, CBŚP, ABW

WSPARCIE PRZY CZYNNOŚCIACH PRZESZUKANIA, ZAJĘCIA RZECZY, ZATRZYMANIA, ARESZTOWANIA, PRZESŁUCHANIA

wsparcie, asysta, reprezentacja, obrona, pomoc

STRATEGIE PRZEDPROCESOWE

budowanie koncepcji przedsądowych i przedkontrolnych nastawione jest na przygotowaniu do procesu lub na jego uniknięcie

POSTĘPOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE

kompleksowe wsparcie i prowadzenie sporów z fiskusem, Krajową Administracją Skarbową i Celną oraz organami kontrolnymi jak również przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, doradztwo

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM COMPLIANCE

przegląd i dostosowanie przedsięwzięć i biznesowych aktywności Klientów w zakresie zgodności z obowiązując prawem, w tym podatkowym, monitorowanie zmian

PRZYGOTOWANIE POZWÓW

budowanie strategii i pomoc w dochodzeniu roszczeń, w tym ich zabezpieczanie

PRZECIWDZIAŁANIA POWÓDZTWOM

obrona i reprezentacja Klientów w przypadku wystąpienia przeciwko nim na drogę sądową, budowanie taktyki procesowej

WSPARCIE OFIAROM PRZESTĘPSTW

 

kompleksowe doradztwo prawne

Kompleksowa obsługa przedprocesowa i procesowa postępowań karnych, skarbowych, podatkowych, administracyjnych oraz cywilnych, wsparcie w negocjacjach, opiniowanie dokumentów i doradztwo prawne.