BÜYÜK DENEYİM,
UYGULAMALI BİLGİ

Temsil. Savunma. Danışmanlık. Strateji.

Marcin Malinowski’nin hukuksal avukatlık uygulamaları.

NEDEN MARCIN MALINOWSKI’NİN HUKUK BÜROSU OLMALI?

Yüksek iletişim, müzakere ve arabuluculuk becerileri.

İngilizce ve Almancayı akıcı konuşabiliyor ve Çince bilgisini geliştirmektedir.

2013’den itibaren, devamlı surette Varşova’daki Barolar Birliği uzman üyesi.

Temsil, destek ve müşteriler ile devlet makamları, vergi makamları ve mali makamlar, devlet daireleri ve odalar arasında profesyonel temaslar kurma deneyimi.

Davalar ve müşteri savunması için kapsamlı bir stratejinin hazırlanmasını da içeren, ön dava ve ön kontrol aşamalarındaki anlaşmazlıkların çözümünde deneyimli.    

Deneyimli ve saygın bir takım ve onaylı hukukçular ile işbirliği.

Cezai hukuku, ve vergi hukukunu içeren prosedüral hukukta bilgi ve deneyim sinerjisi. 

Uluslararası iş, finans ve muhasebe alanını da içeren eğitim ve hukuki ve finansal nitelikler.

Polonya yasaları ile uyumlu alanlarda yabancı müşteriler için hukuki hizmetler, yabancı ticaret hizmetleri, özellikle işlemlerin doğruluğu için – ithalat, ihracat, topluluk içi yatırımlar ve mal ve hizmetlerin tedarikleri, vergi güvenliğini de içeren, hukuki güvenlik sistemlerinin uygulanması.  

Hukuki gizlilik ve savunma gizliliği ile kapsanan ilk temas hizmetleri. Müşterilerin profesyonel anonimliklerinin ve gizliliklerinin sağlanması.

Savcı bürosu birimlerini, vergi dairelerini, ulusal vergi idaresini, gümrük idarelerini, Merkezi Polis İnceleme Bürosu’nu, İç Güvenlik Ajansı’nı, AB Program Uygulama Birimleri’ni, Sınır Muhafaza’yı, Gümrük ve Vergi Hizmeti’ni ve Polisi içeren devlet makamlarını ve idari mahkemeleri ve müşterek mahkemeleri içeren duruşma deneyimi.

Devlet üniversitelerinde prosedüral, cezai ve cezai-mali hukuku içeren hukuk alanında akademik öğretmen.

Yabancı ve yerel müşterilere yönelik anlayış ve hizmet.