KINH NGHIỆM TUYỆT VỜI

KIẾN THỨC THỰC TẾ

Đại diện. Bào chữa. Tư vấn. Chiến lược.

Thực hành pháp lý của Marcin Malinowski.

TI SAO NÊN CHN VĂN PHÒNG LUT CA MARCIN MALINOWSKI?

Kỹ năn giao tiếp, thương lượng và hòa giải tuyệt vời.

Luât sư này thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và phát triển kiến thức về tiếng Trung.

Liên tục từ năm 2013, là thành viên của Hiệp Hội Luật sư Vác-sa-va.

Có kinh nghiệm trong việc đại diện, hỗ trợ và thiết lập các mối liên hệ chuyên môn giữa khách hàng và cơ quan nhà nước, cơ quan thuế và tài chính, các văn phòng và cơ quan công lập.                                                 

Giáo viên giảng dạy luật, bao gồm luật tố tụng, hình sự và luật tài chính hình sự trong các trường đại học công lập.

Hợp tác với một đội ngũ giàu kinh nghiệm và được quý trọng cũng như các luật sư được công nhận.

Có kinh nghiệm bào chữa tại Tòa, bao gồm tại các tòa án chung, tòa án hành chính và cơ quan nhà nước, bao gồm các đơn vị của văn phòng công tố, các văn phòng thuế, cơ quan quản lý thuế quốc gia, các văn phòng hải quan, Cục Cảnh Sát Điều Tra Trung Ương, Cơ quan an ninh nội bộ, Đơn vị thực hiện chương trình EU, Lực Lượng Biên Phòng, Dịch vụ Hải quan và Thuế và Cảnh sát.

Có cả kiến thức và kinh nghiệm về luật tố tụng, bao gồm luật hình sự và luật thuế.

Có kinh nghiệm làm việc trong Big4 (4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới) và Nghị Viện Châu Âu ở Brussel.

Từng phục vụ và có hiểu biết về Khách hàng nước ngoài và trong nước.

Dịch vụ pháp lý cho khách hàng nước ngoài trong các lĩnh vực tuân thủ luật pháp Ba Lan, dịch vụ ngoại thương, đặc biệt là tính đúng đắn của các giao dịch – xuất khẩu, nhập khẩu, mua và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong nội bộ Cộng đồng EU, thực hiện các hệ thống an ninh pháp lý, bao gồm cả an ninh thuế.

Dịch vụ liên hệ đầu tiên được đưa vào trong quy định bảo mật pháp lý và bào chữa. Đảm bảo tính ẩn danh nghề nghiệp và theo quyết định của khách hàng.

Có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp ở các giai đoạn tiền tố tụng và tiền kiểm soát, bao gồm cả việc chuẩn bị một chiến lược toàn diện cho quá trình tố tụng và bào chữa cho khách hàng.

Có bằng cấp, kiến thức về giáo dục, pháp lý và tài chính, bao gồm cả trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế, tài chính và kế toán.