Akt oskarżenia jest dokumentem kończącym postępowanie przygotowawczego, a jednocześnie, po jego skutecznym złożeniu we właściwym sądzie, inicjującym postępowanie rozpoznawcze. O jego przekazaniu do sądu właściwy organ – najczęściej będzie to prokurator informujący oskarżonego, który ma prawo odpowiedzieć na akt oskarżenia w określonym terminie. Czy trzeba to jednak uczynić?

JAK ZAREAGOWAĆ NA AKT OSKARŻENIA?

Przede wszystkim należy wskazać, że oskarżony nie ma obowiązku odpowiadać na akt oskarżenia – to jego uprawnienie, z którego może skorzystać w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o złożeniu aktu oskarżenia w sądzie. Brak obowiązku podjęcia reakcji na akt oskarżenia nie oznacza jednak, iż nie warto na niego odpowiedzieć – może być to pierwsza okazja do przedstawienia sądowi argumentów na korzyść oskarżonego.

PIERWSZY ŚRODEK OBRONY

W odpowiedzi na akt oskarżenia najczęściej polemizuje się z jego treścią, wskazując na wszelkie prawne i faktyczne okoliczności przemawiające na rzecz oskarżonego. Sąd zyskuje wówczas pełniejszy obraz sprawy i może lepiej przygotować się do jej przebiegu. Ponadto w odpowiedzi na akt oskarżenia można złożyć wnioski dowodowe, a także szereg innych wniosków dotyczących postępowania.

W tej drugiej grupie mieści się chociażby wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia, o zwrot aktu oskarżenia prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania dowodowego, o wydanie wyroku nakazowego, czy o wydanie postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Sporządzenie odpowiedzi na akt oskarżenia wymaga profesjonalnego przygotowania, a zwłaszcza dobrego przemyślenia linii obrony, jaką chce się zaprezentować przed sądem – do tego niezbędna może okazać się pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.