Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie klauzul indeksacyjnych w kredytach walutowych frankowicze mogą zacząć zacierać ręce. Oznacza on bowiem, że mają możliwość zaskarżenia niektórych umów kredytowych, doprowadzając nawet do ich unieważnienia. Co jeszcze o najnowszych zmianach wprowadzonych przez TSUE powinni wiedzieć kredytobiorcy spłacający zadłużenie we frankach?

Wyrok TSUE w sprawie wadliwych klauzul indeksacyjnych

TSUE zwrócił uwagę na wadliwe klauzule indeksacyjne zawarte w niektórych umowach o kredyt walutowy. Ogólnie rzecz biorąc, klauzula indeksacyjna ustala, na jakich zasadach odbywa się indeksacja waluty, czyli przeliczenie na nią waluty krajowej. Dotychczas zasady indeksacji w przypadku wielu kredytów indeksowanych naruszały prawa klientów – nie były ustalane w porozumieniu obu stron umowy, ale narzucane przez bank. Co więcej, mimo że bardzo często mijały się z oficjalnym kursem NBP – na korzyść banków oczywiście – nie można było ich zmienić. To dawało bankom znaczą, nieuczciwie pozyskaną przewagę informacyjną nad konsumentami.

wyrok tsue co oznacza dla frankowiczów

Co zmieni się po wyroku TSUE?

Od teraz banki muszą ustalać kurs kredytu z uwzględnieniem oficjalnego kursu NBP odniesionego do kursu ustalonego przez strony. Skutki wyroku TSUE dotkną natomiast przede wszystkim tych, którzy podpisali umowy o kredyt indeksowany w przeszłości. Wprowadzone zmiany pozwalają im bowiem wycofać z umowy wadliwy zapis i zdecydować o dalszych losach umowy. Należy to zrobić w drodze postępowania sądowego, zaskarżając umowę kredytową. W takich sprawach sąd nie może dowolnie uzupełnić luki, która powstała po odrzuceniu wadliwego zapisu ani dopuścić do dalszego jej obowiązywania w taki sposób, by konsument sam zdecydował o indeksacji swojego kredytu. Musi doprowadzić do rozwiązania sprawy na jeden z trzech możliwych sposobów.

Moja umowa kredytowa jest wadliwa – jakie mam możliwości?

TSUE daje kredytobiorcom prawo decydowania w sprawie dalszych losów umowy. Mają oni do wyboru:

  • przedawnienie, czyli wykorzystanie faktu, że bank nie mógłby rościć sobie prawa do swoich pieniędzy po trzech, a w niektórych przypadkach po dziesięciu latach od wypłaty środków. To może być w  niektórych przypadkach najlepsza opcja, ponieważ może oznaczać odzyskanie nawet całej pożyczonej kwoty bez konieczności zwrotu żadnych pieniędzy do banku.
  • unieważnienie umowy, czyli zwrot całej kwoty zarówno przez bank, jak i przez klienta. Jest to bardzo korzystne, ponieważ obecnie spłacone jest już 80-90% zadłużenia, co przekłada się na nadpłatę za różnice kursowe dla kredytobiorcy.
  • „odfrankowienie” pozostałej części kredytu, czyli przeliczenie jej na złotówki po ustaleniu odpowiedniego kursu, który zapewni znaczną oszczędność.

Co robić, jeśli umowa zawiera klauzulę abuzywną?

Przed zaskarżeniem umowy do sądu warto zdecydować się na złożenie reklamacji w banku. Będą do tego potrzebne umowa kredytowa, jej aneksy oraz historia spłaty kredytu, która pozwoli ustalić kwotę, jaką można zażądać od banku.

Jeśli reklamacja nie poskutkuje, pozostaje złożenie pozwu sądowego. W tej kwestii należy skorzystać z usług dobrego prawnika – adwokata, który działa z nastawieniem na dobro klienta. Udział w postępowaniu sądowym wiąże się z pisaniem ponad stustronicowych pozwów, formułowaniem tez dowodowych czy powoływaniem świadków. Aby sprawa skończyła się wygraną, takie czynności muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę, która sprawnie doprowadzi sprawę do końca. Dla mieszkańców Warszawy, Wrocławia, Krakowa i okolic taką osobą mogą być osoby, do których kontakt uzyskamy na przedmiotowym blogu – prawnicy z doświadczeniem, których specjalizacje obejmują właśnie reprezentację osób i przedsiębiorstw również w sprawach gospodarczych i finansowych. Dzięki wyrokowi TSUE mamy dużą szansę na powodzenie w podstępowaniu i odzyskanie przynajmniej części pieniędzy, jakkolwiek każda sprawa wymaga analizy i następnie rekomendacji, co do możliwości powodzenia, którą można oczywiście tutaj uzyskać.

wyrok tsue