Przyczyny wykreślenia mogą być różne

Poczynając od prozaicznych, gdy organ uzna, że podatnik nie istnieje, przechodząc przez sytuacje, do których może przyczynić się epidemia, np.

  • organ nie może skontaktować się efektywnie z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem; albo
  • podatnik nie stawia się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Poważniejszą sytuacją, wymagająca z pewnością działania przedsiębiorcy, jest uznanie przez organ, że działa on z zamiarem wykorzystania działalności instytucji finansowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowym.

To tylko część z przesłanek wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

Ale to właśnie z ich powodu czasami zdarza się tak, że podmiot zostaje wykreślony z rejestru VAT.

O wykreśleniu podmiot dowiaduje się nie z zawiadomienia organu podatkowego, ale przypadkowo.

Częstymi sytuacjami są, gdy przedsiębiorca nie może dokonać płatności w ramach split payment, która to czynność wymaga posiadania takiego statusu.

Okazuje się, że przyczyną powyższego jest fakt, że organ podatkowy nie zawsze ma obowiązek poinformowania podatnika o wykreśleniu go z rejestru, jako podatnika VAT.

Wykreślenie jest doniosłe również dla przedsiębiorców realizujących wewnątrzwspólnotowe transakcje. Bowiem wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go również z rejestru podatników VAT UE.

Decyzja podatkowa – co robić?

Jak zatem samodzielnie sprawdzić, czy organ podatkowy nie wykreślił nas z rejestru VAT, nie zawiadamiając nas o tym?

Możemy oczywiście skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym i tam zasięgnąć informacji.

Powyższe może być jednakże istotnie utrudnione obecnie w czasach epidemii i zamknięcia urzędów a także konieczności przedstawiania dowodu osobistego.

Prostszym sposobem jest sprawdzenie naszego statusu jako podatnika VAT w internetowym „wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.

Podobnie można sprawdzić nasz status w internetowym systemie potwierdzenia numeru VAT (VIES), prowadzonym przez Komisję Europejską.

Poniżej linki, aby to uczynić:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Podsumowując, aby uniknąć życia w nieświadomości a następnie niemiłego zaskoczenia i konsekwencji podatkowych sprawdzaj, czy Ty, Twoja firma albo Twoi kontrahenci znajdują się w rejestrze jako czynni podatnicy VAT.

Dokumentujcie również okresowo swój oraz swoich kontrahentów status np. poprzez wydruk statusu z rejestru.

Tym bardziej, że jest to przejaw należytej staranności kupieckiej, na którą może będzie trzeba powołać się w innych rodzajach postępowań.

Jeżeli dojedzie do takiej sytuacji mamy ograniczony czas reakcji.

Z pewnością przyda nam się również skonsultowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem, pomagającym wyjaśnić nam, co możemy zrobić.

Niestety przepisy w tej materii przygotowano w sposób zawiły.

Polecamy również: