Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego oznacza formalny koniec małżeństwa. Aby jednak sąd mógł orzec rozwód, wcześniej musi dojść do jego faktycznego rozpadu – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wyrok rozwodowy może zostać wydany tylko wówczas, gdy nastąpił trwały rozpad pożycia. Zawsze spowodowane jest to określonymi okolicznościami, które w pewnym uproszczeniu można określić jako „wina za rozpad pożycia”, lecz sąd nie zawsze rozstrzyga kwestię tego rodzaju winy. Na czym więc polega różnica w rozwodzie z i bez orzekania o winie?

Który z małżonków zawinił?

Przepisy prawa dają możliwość zrezygnowania przez sąd z orzekania o winie za rozpad pożycia wówczas, gdy obydwoje z małżonków wyrażą na to zgodę. Jeżeli zaś jeden z nich życzy sobie rozstrzygnięcia sprawy winy, sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, dzięki któremu oceni, który z małżonków i w jakim zakresie jest winny rozpadu pożycia. Z tego względu podstawowa różnica pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie i bez takiego orzekania sprowadza się do czasu trwania postępowania – z takim orzeczeniem będzie ono znacznie dłuższe.

Długie postępowanie

Wynika to z faktu, iż ustalenie winy w rozkładzie pożycia wymaga odtworzenia całego ciągu zdarzeń, których finałem jest rozpad związku. Nie zawsze są to sprawy zerojedynkowe – bywa, że obaj partnerzy przyczynili się do rozpadu swojego związku. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie zwykle trzeba również przesłuchać świadków czy zapoznać się z dokumentami takimi jak nagrania czy kopie wiadomości.

Dobrze jest wiedzieć, że wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie może mieć znaczenie przy późniejszych postępowaniach, związanych np. z ustaleniem wysokości alimentów i zasad opieki nad dziećmi oraz z podziałem majątku wspólnego. Jest on mocnym argumentem dla małżonka, który okazał się niewinny rozpadu małżeństwa.