Konflikty rodzinne prawie zawsze należą do skomplikowanych i wiążących się z silnymi emocjami. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy są procesy o ustalenie ojcostwa, które najczęściej wytacza się wówczas, gdy ojciec odmawia uznania dziecka i płacenia na jego rzecz alimentów. W takich sprawach najistotniejszą kwestią jest udowodnienie faktu, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. W tym celu przeważnie wykorzystuje się badania DNA. Co warto wiedzieć o zasadach ustalania ojcostwa?

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Jak już zostało wspomniane, ojcostwo ustala się w drodze procesu. To z kolei wymaga (najczęściej od matki dziecka) wytoczenia procesu przeciwko mężczyźnie, który nie przyznaje się do swojego ojcostwa z powództwa cywilnego. Zdarzają się także odwrotne sytuacje, w których matka zaprzecza, że określony mężczyzna jest ojcem jej dziecka – w takiej konfiguracji to ojciec pozywa matkę. Ponadto, po uzyskaniu pełnoletności, pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć także samo dziecko.

Należy też wiedzieć, że przepisy prawa nie przewidują żadnego terminu na złożenie omawianego tu powództwa, stąd do procesu o ustalenie ojcostwa może dojść nawet po wielu latach od urodzenia się dziecka.

Czy badania DNA są konieczne?

W takich sprawach zawsze należy jednoznacznie wykazać, czy mężczyzna jest, czy też nie jest ojcem dziecka danej kobiety. Niemal 100% pewność dają w tym przypadku testy DNA, w których porównuje się materiał genetyczny mężczyzny i dziecka, dlatego badania te są powszechnie wykorzystywane w sprawach o ustalenie ojcostwa i trudno wyobrazić sobie proces dotyczący tych kwestii bez ich przeprowadzenia. Nie oznacza to jednak, że przepisy prawa zabraniają przeprowadzania w sprawach o ustalenie ojcostwa innego rodzaju dowodów, np. z dokumentów, zeznań świadków czy nagrań; siłą rzeczy, bardzo trudno jest jednak na ich podstawie udowodnić fakt ojcostwa. Inicjując taką sprawę, trzeba po prostu liczyć się z badaniami DNA.