Rozwód wcale nie oznacza końca problemów byłych małżonków – wyzwaniem może okazać się również przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, a więc tego wszystkiego, czego małżonkowie dorobili się wspólnie. Właściwe przygotowanie się do tego procederu może zaoszczędzić rozwiedzionym sporo czasu i stresu. O czym należy zatem pamiętać przed podziałem majątku? Wskazujemy na sześć najważniejszych kwestii.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przygotowując się do podziału majątku wspólnego po rozwodzie, należy w pierwszej kolejności ustalić, jakie rzeczy lub prawa wchodzą w jego skład – bez tego po prostu nie wiadomo, co ma podlegać podziałowi. Warto także, niejako w drugim kroku, przeanalizować i udokumentować w jakim zakresie małżonkowie przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Tutaj ważnym zagadnieniem jest chociażby wysokość zarobków każdego z byłych małżonków, jakie otrzymywali w małżeństwie. Dalej należy zastanowić się, w jaki sposób każdy z małżonków chciałby dokonać podziału. Oczywiście im więcej punktów stycznych w takich wyobrażeniach, tym prościej.

Umowa albo sąd – sam rozwód nie wystarcza

Trzeba pamiętać, że majątek wspólny można podzielić na dwa sposoby – na mocy umowy (jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, konieczna będzie wizyta u notariusza) lub orzeczenia sądu. Dlatego czwartym krokiem będzie podjęcie decyzji, którą ze ścieżek wybieramy, aczkolwiek zawarcie umowy możliwe jest tylko pod warunkiem dojścia do porozumienia pomiędzy rozwiedzionymi. W dalszej kolejności każdy z małżonków musi opracować swoją szczegółową i dobrze umotywowaną wizję podziału majątku. Warto je ze sobą skonfrontować, aby raz jeszcze ocenić szanse na ugodę. Ostatni, szósty krok to zainicjowanie właściwej procedury, a więc przygotowanie samej umowy bądź wniosku do sądu o przeprowadzenie podziału. Przy tego rodzaju sprawach pomoc doświadczonego prawnika od spraw małżeńskich może okazać się kluczem do sukcesu.