Zdawałoby się, że zainteresowanie krypto walutami spadło u większość ludzi praktycznie do zera. Świadczy o tym choćby opadnięcie szumu medialnego, czy spadek cen kart graficznych, których deficyt wywołany przez boom na kopanie krypto walut spowodował wzrost ich rynkowej wartości.

Wbrew pozorom, wciąż istnieją zainteresowani tą formą zarabiania – a tam gdzie można zarobić znajdziemy również państwo. I tak, już w 2019 Resort Finansów planuje wprowadzić zmiany dotyczące kwestii opodatkowania wirtualnych walut. Głównym celem zmian jest uproszczenie przepisów i wprowadzenie przejrzystości w rozliczaniu się z kopania i obrotu krypotwalutami.

Co jest powodem takich zmian? Otóż dotychczasowe regulacje były niezwykle uciążliwe, a z ekonomicznego punktu widzenia – wręcz odpychające. Osoby pałające się handlem wirtualnym walutami, mogły być obarczone nawet podatki w wysokości do 32%! Dodatkowo, każda poprowadzona transakcja miałaby być obarczona 1% podatkiem. Suma danin była niekiedy głównym powodem nieopłacalności pracy koparek krypotwalut w Polsce, co z kolej prowadziło do bardzo niekorzystnego procederu jakim jest emigracja przedsiębiorstw za granicę.

Jakich zatem zmian mogą spodziewać się osoby zajmujące się kryptowalutami? Od tego roku, dochody związane z handlem wirtualną walutą będą podlegały podatkowi dochodowemu wynoszącemu 19%.
Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, wymiana jednej krypto waluty na drugą, nie była obciążona daniną w kontekście podatku dochodowego.
A jak wygląda sprawa rozliczenia w zeznaniu rocznym? W tym aspekcie Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję samo obliczania podatku rozliczanego w zeznaniu rocznym. Każdy podatnik zajmujący się obrotem kryptowalut, musi w swoim zeznaniu rocznym wykazać wszystkie poniesione koszta, nawet wtedy, gdy nie uzyska przychodów.

Plan rządu na uproszczenie zasad legalnego prowadzenia działalności związanych z krypto walutami wydaje się iść w dobrą stronę. Zdaniem ekspertów, nowe prawo może przynieść wiele pozytywnych skutków, jednak sam projekt wciąż wymaga dopracowania.

Polecamy również: