Sprawowanie opieki nad dzieckiem i utrzymywanie z nim stałych kontaktów to jedne z podstawowych praw każdego rodzica – ich realizację może ograniczyć tylko wyrok sądu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy pomiędzy rodzicami istnieje silny konflikt spowodowany np. rozwodem. Jednym z coraz częściej spotykanych sposobów sprawowania opieki na dzieckiem jest tzw. opieka naprzemienna.

Co to jest opieka naprzemienna?

W najprostszych słowach, opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko mieszka u każdego z rodziców przez porównywalne okresy, przykładowo przez tydzień u jednego i przez tydzień u drugiego rodzica. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ani żadnej innej ustawy, nie regulują wprost tego rozwiązania, jednak z pewnością zawiera się ono w ogólnych zasadach sprawowania opieki nad dzieckiem. Kiedy zaś weźmie się pod uwagę, że pozwala to na spędzanie porównywalnej ilości czasu z dzieckiem przez każdego z rodziców, warto z niego skorzystać, choć niestety nie zawsze jest to możliwe.

Kiedy korzysta się z opieki naprzemiennej?

Ubiegając się o opiekę naprzemienną, trzeba pamiętać przede wszystkim o dobru dziecka i zawsze stawiać je na pierwszym miejscu. Należy uwzględnić je np. gdy dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły – wówczas opieka naprzemienna jest możliwa tylko wtedy, kiedy rodzice mieszkają stosunkowo blisko siebie i każde z nich może bez problemu zapewnić dziecku realizację jego szkolnych obowiązków.

Należy się też zastanowić, jaki jest optymalny czas trwania opieki sprawowanej przez każdego z rodziców. W tej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę wiek dziecka, a także wszelkie niedogodności mogące wynikać z częstych zmian miejsca zamieszkania. Oczywiście rodzice powinni także ustalić między sobą kwestie związane z wychowaniem dziecka i egzekwowaniem nałożonych na nie zasad.