ZADANIE OBROŃCY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Jak już zostało to zasygnalizowane, zadaniem obrońcy jest podejmowanie wszelkich czynności, które mogą świadczyć na korzyść oskarżonego. Chodzi tu o szeroką gamę różnorodnych działań, wśród których pierwszorzędną rolę odgrywają:

  • składanie wniosków dowodowych;
  • przedstawianie argumentów przeciwnych tezom oskarżenia;
  • branie udziału w czynnościach procesowych;
  • artykułowanie wszelkich wątpliwości pojawiających się w sprawie.

Warto pamiętać, że sprawy karne najczęściej należą do bardzo skomplikowanych, stąd osobom nieobeznanym w realiach ich procedowania niezwykle trudno jest podjąć skuteczną obronę; często jest ona po prostu niezbędna, a jej zaniechanie lub nieodpowiednie prowadzenie może oznaczać niezwykle dotkliwe konsekwencje dla oskarżonego.

NALEŻY BRONIĆ SIĘ OD SAMEGO POCZĄTKU

Najlepiej powołać obrońcę już na etapie postępowania przygotowawczego, a nawet przed formalnym postawieniem zarzutów. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wszystkiego, co mogłoby świadczyć przed sądem na niekorzyść oskarżonego. Poza tym obrońca dopilnuje wówczas prawidłowości i zgodności z prawem wszystkich czynności podejmowanych przez organy ścigania oraz ewentualnie będzie wnioskował o ich uzupełnienie. To z kolei może pozwolić na odnalezienie dowodów korzystnych dla oskarżonego, a tym samym na zdobycie ważnych argumentów dla sądu.