Kontrola celno-skarbowa, do niedawna nazywana kontrolą skarbową, jest jednym z dwóch rodzajów kontroli, obok kontroli podatkowej, przed którą może stanąć przedsiębiorca. Jej celem jest ochrona interesów Skarbu Państwa poprzez sprawdzenie, czy firma rzetelnie prowadzi księgi i poprawnie rozlicza podatki. Na szczęście Krajowa Administracja Skarbowa ma obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli skarbowej. Co robić, by wypadła ona pozytywnie?

Kontrola skarbowa wymaga zawiadomienia

Kontrola celno-skarbowa budzi lęk u wielu przedsiębiorców. Niesłusznie, ponieważ do jej przeprowadzenia można się tak przygotować, by z większym prawdopodobieństwem zakończyła się pomyślnie – nawet przy drobnych niedociągnięciach rozliczeniowych. Nie oznacza to, że przygotowanie rekomendowane jest samodzielnie, gdyż wielość przepisów a przede wszystkim fakt, iż dochodzi do ich ciągłej zmiany, powodują, że warto skorzystać z pomocy adwokata. Ale to rzeczy. Podstawą kontroli jest treść zawiadomienia przesłanego przez organ kontroli skarbowej. Powinno ono wpłynąć do podatnika na 7 do 30 dni przed planowaną kontrolą. Będzie ono zawierało informacje dotyczące planowanej kontroli, w tym tą najważniejszą – o zakresie przedmiotowym kontroli skarbowej. Dzięki temu przedsiębiorca wie, co należy przygotować przed przyjściem urzędników.

1. Przygotuj dokumenty do kontroli celno-skarbowej

Lista dokumentów, które będą wymagane podczas kontroli, powinna znaleźć się w zawiadomieniu. Te z nich, które zostały wydane w języku obcym należy przetłumaczyć, bo organ kontrolujący może tego wymagać. Tłumaczenie trzeba wykonać na własny koszt, który można jednak, przy spełnieniu kilku przesłanek, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Warto mieć świadomość, że kontrola skarbowa może objąć tylko dokumenty z okresu, który wskazano w zawiadomieniu. Wydawanie pism z okresu wybiegającego poza określony czas jest konieczne tylko na podstawie stosownego pisma, które kontrolujący muszą przedłożyć podatnikowi.

2. Daj kontrolującym dostęp do księgi podatkowej i dowodów księgowych

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na elektroniczne prowadzenie księgowości. W takich przypadkach, podczas kontroli skarbowej, trzeba udostępnić zawartość księgowych programów komputerowych. Organ kontrolujący powinien mieć wgląd przede wszystkim do księgi podatkowej i dowodów księgowych.

3. Dokonaj korekt w dokumentacji księgowej

Przed kontrolą skarbową jest jeszcze czas na uregulowanie niedomkniętych spraw. Dla pewności warto ponownie zweryfikować dokumentację księgową i w razie potrzeby skorygować deklaracje podatkowe oraz Kpi, żeby kontrolujący otrzymali w pełni poprawną dokumentację.

4. Przygotuj miejsce dla kontroli skarbowej

Zazwyczaj kontrola skarbowa odbywa się w siedzibie firmy, ponieważ bieżący dostęp do dokumentów i majątku znacznie przyspiesza pracę sprawdzających. Aby jednak organ podatkowy mógł przeprowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie, jego właściciel musi przygotować do tego odpowiednie miejsce, najlepiej w osobnym pomieszczeniu, w którym będzie można bezpiecznie przechowywać dokumenty. Jeśli okaże się to niemożliwe, dokumenty trzeba będzie wydać, a kontrola zostanie przeprowadzona w urzędzie.

5. Pamiętaj o swoich prawach podczas kontroli

Wyjaśniliśmy już, z czym wiąże się kontrola skarbowa i co robić, by się do niej przygotować. Przed przyjściem urzędników warto dodatkowo poznać swoje prawa, wobec Krajowej Administracji Skarbowej, by mieć pewność, że kontrola nie narazi interesów firmy. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca może czynnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a także wymagać od urzędników przestrzegania przepisów BHP ale też związanych bezpośrednio z procedurą kontrolną. Jeżeli w trakcie kontroli dojdzie do jakichkolwiek szkód, właściciel może domagać się odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. Po zakończonych czynnościach zawsze można złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do wystawionego protokołu, a także wnieść sprzeciw wobec sposobu przeprowadzenia kontroli, jeśli naruszyła ona przepisy. I ta ostatnia faza jest niezmiernie istotna. Apelujemy do przedsiębiorców, aby zawsze protokołować wszelkie zastrzeżenia, nawet gdy nie mamy, co do nich pewności. W przypadku dalszego negatywnego rozwoju sytuacji, jest to istotne oparcie – również dla adwokata – w pomocy przy kontroli i dochodzeniu swoich racji. Zgłaszanie uwag do protokołu to prawo kontrolowanego a organ nie może go odmówić. Jesteśmy świadomi, że nie zawsze jest ono łatwe przy oporze kontrolujących, jednak jest ono celowe.

Polecamy również: