Każdy budynek prędzej czy później wymaga remontu. Wiele osób zapomina jednak, że jego przeprowadzenie może wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub z obowiązkiem zgłoszenia tych prac właściwemu organowi. Okazuje się, że tego rodzaju formalności trzeba dopełnić nawet przy stosunkowo drobnych pracach, a zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z poważnymi sankcjami, także finansowymi.

Formalności związane z remontem

Na wstępie warto wskazać, że bez pozwolenia czy zgłoszenia możliwe jest przeprowadzenie jedynie naprawdę niewielkiego remontu, np. malowania ścian czy modernizacji kuchni lub łazienki. Jednocześnie, w przypadku remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków zawsze konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków – nawet wówczas, gdy chodzi o niewielki zakres prac.

Zgłoszenia właściwemu organowi albo uzyskania pozwolenia na budowę wymagają m.in. takie prace jak:

 • zamurowanie okna lub drzwi;
 • zmiana pokrycia dachowego;
 • ocieplenie domu;
 • malowanie elewacji;
 • urządzenie łazienki w nowym miejscu;
 • wyburzenie ściany działowej;
 • wymiana grzejników;
 • budowa tarasu;
 • naprawa izolacji piwnicy;
 • adaptacja piwnicy na cele mieszkalne;
 • podwyższenie ostatniej kondygnacji;
 • osuszanie budynku połączone z pracami budowlanymi.

Organ może nakazać dopełnienie formalności

Uprawnieniem organów budowlanych jest także nakazanie inwestorowi uzyskania pozwolenia na budowę wówczas, gdy planowane przez niego prace są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub mogą spowodować:

 • zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W każdym przypadku nieuzyskanie pozwolenia na budowę lub niezgłoszenie remontu (o ile formalności te są wymagane) wiąże się z poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza finansowymi.