KAS – cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem?

Otóż, jak się okazuje jest to dość istotna instytucja państwowa podporządkowana bezpośrednio odpowiedniemu ministrowi do spraw finansów publicznych (jej szefem jest wiceminister finansów), której rozwinięta nazwa mówi wiele o jej działalności. „Krajowa Administracja Skarbowa”, bo o niej mowa, jest dokładniej rzecz ujmując, jednym z organów administracji skarbowo-celnej, w ramach której działają takie organy jak: Służba Celno-Skarbowa, urzędy skarbowe, oraz izby administracji skarbowej.

Czym zatem zajmuje się KAS? Przede wszystkim

  • kontrolą spełniania obowiązku uiszczania odpowiednich opłat publicznych i podatków;

  • obsługą i wsparciem podatników;

  • poborem należności celnych i podatkowych.

Od niedawna skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa kładzie większy nacisk na działania związane z obsługą tak zwanych „dużych podatników”, ujednoliceniem przepisów prawa podatkowego, minimalizacją możliwości nadinterpretacji, lub rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych oddziałów i urzędów. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt wzmożonego zwalczania przestępczości ekonomicznej, w tym tak głośnej ostatnio walki z prowadzonymi na ogromną skalę wyłudzeniami VAT.

Ważną informacją związaną z KAS, jest podpisana przez prezydenta nowelizacja, której zadaniem jest poszerzenie uprawnień funkcjonariuszy do spraw celno-skarbowych, oraz uprawienie funkcjonowania działania samego urzędu. Jak podaje komunikat Kancelarii Prezydenta, prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową postępowania mogą odbywać się z pominięciem udziały policji, a sami urzędnicy są w stanie uzyskać większy dostęp do informacji o podatniku, w tym o jego rachunkach bankowych. To nie wszystko – wraz z nowelizacją, KAS dostał również dostęp do informacji gromadzonych przez takie instytucje jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polskie Linie Kolejowe, czy Żeglugę Śródlądową. Co za tym idzie? W razie potrzeby, urząd może uzyskać informacje dotyczące krajowych podróży danego podatnika.

Nowelizacja ustawy uderzy również w potencjalnie nieuczciwych przedsiębiorców, którzy już zakończyli swoją działalność gospodarczą. A to za sprawą możliwość wszczęcia kontroli celno-skarbowej względem firm już niedziałających.

Kolejną, istotną dla obywateli zmianą, jest upoważnienie KASu do skontrolowania paliw, których pochodzenie nie zostało ujawnione. Co więcej, kontroli można będzie poddać również jakość danego paliwa.

Czy podpisana nowelizacja wyjdzie Polsce i Polakom na dobre? Na to stwierdzenie musimy niestety poczekać.

Polecamy również: