Niestety nawet wówczas, gdy inwestor dopełni wszystkich formalności związanych z planowaną przez siebie budową, w tym uzyska pozwolenie na budowę, nie może mieć jeszcze całkowitej pewności, że zakończy to administracyjne aspekty budowy. Może się bowiem okazać, że pozwolenie na budowę zostanie uchylone, a to możliwe jest już po rozpoczęciu prac lub nawet po zakończeniu samej budowy. Jakie są skutki takiej sytuacji?

Budowę trzeba wstrzymać

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, podobnie jak każda inna decyzja administracyjna, może zostać uchylona jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Należy do nich wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa lub gdyby wskutek jej realizacji mogło powstać zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób. Warto pamiętać, że pozwolenie na budowę wygasa także wówczas, gdy inwestycja nie zostanie rozpoczęta w ciągu 3 lat od jego wydania lub prace zostaną przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.

Bez względu na to, z jakich powodów doszło do uchylenia pozwolenia na budowę, w takich sytuacjach należy wstrzymać wszelkie prace budowlane. Ich kontynuowanie stanie się możliwe dopiero wtedy, gdy inwestor otrzyma nowe pozwolenie – bez tego realizacja inwestycji będzie po prostu nielegalna.

Maksymalny czas na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Oczywiste jest, że uchylenie pozwolenia na budowę w bardzo poważny sposób wpływa na prawa inwestora, ustawodawca słusznie więc ogranicza czas, w którym może dojść do takiej sytuacji. W obowiązującym stanie prawnym stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę jest możliwe w ciągu pięciu lat od dnia doręczenia decyzji administracyjnej, na mocy której wydano pozwolenie na budowę. Nie ma więc tutaj znaczenia moment wydania pozwolenia na budowę czy jego uprawomocnienia się. Warto zatem zachować dowód doręczenia decyzji – pozwoli to inwestorowi na skuteczną ochronę jego praw, gdyby próbowano stwierdzić nieważność pozwolenia po upływie pięcioletniego okresu.