Rząd zapowiedział wprowadzenie rządowego pakietu działań, mającego za zadanie ochronę przedsiębiorców w sytuacji trwającej pandemii. Poniżej sygnalizuję, jakiego rodzaju najważniejsze działania są przewidziane:

1) umożliwienie zawieszenia kontroli podatkowych i celno – skarbowych a także postępowań podatkowych;

2) odliczenie wartości darowizn od dochodu, które zostaną przekazane na walkę z koronawirusem ;

3) przesunięcie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maja 2020 roku;

4) umożliwienie rezygnacji z zaliczek uproszczonych. Mali podatnicy korzystający w bieżącym roku z tej preferencji mogą zrezygnować z tej formy za okres od marca do grudnia 2020 roku;

5) pracodawcy dostaną więcej czasu na wpłatę zaliczek, tj. do 1 czerwca 2020 roku, prolongata terminu będzie odnosić się do zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od marca do kwietnia 2020 roku;

6) zostanie odłożony obowiązek raportowania JPK_VAT w nowej formie do 1 lipca 2020 roku; oraz

7) rozłożone płatności podatku na raty lub odroczony termin płatności nie będą obciążane opłatami prolongacyjnymi;

Wszystkie powyższe rozwiązania uzależnione są od spełnienia warunków wskazanych w ustawie, która oczekuje na uchwalenie.