Choć spór z urzędem skarbowym to nie przelewki, nie zawsze musi się kończyć niekorzystnie dla podatnika. Wręcz przeciwnie – postępowania podatkowe, w których pozwany czynnie broni swoich racji i chce doprowadzić do korzystnego dla siebie zakończenia a przy tym współpracuje z kontrolującymi zazwyczaj przyczyniają się do lepszych relacji z urzędnikami w przyszłości. Jak wygrać z urzędem skarbowym i doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu podatkowego?

Co trzeba wiedzieć, by wygrać z urzędem skarbowym?

Aby móc zminimalizować ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia sporu przez organ podatkowy lub sąd, należy walczyć z przyczyną większości negatywnych decyzji. Jest nią czasami niewystarczająco dokładna analiza sprawy przez urzędników lub brak odpowiedniej aktywności podatnika, co może się wzajemnie uzupełniać. Jak podatnik może zmierzyć się z tym problemem, by wygrać z urzędem skarbowym? Bardzo łatwo – jednym ze sposobów jest przejęcie inicjatywy i wykazywanie jej na każdym etapie postępowania.

1. Wykorzystaj swoje prawa w sporze z urzędem skarbowym

Organ podatkowy ma obowiązek powiadomić podatnika o rozpoczętym postępowaniu sądowym, wysyłając do niego stosowne postanowienie. Dokument ten jest o tyle ważny, że zawiera wszystkie prawa osoby będącej stroną w postępowaniu. Aby wygrać z urzędem skarbowym, trzeba przede wszystkim zapoznać się ze swoimi prawami oraz obowiązującą w danym postępowaniu procedurą i zastanowić się, które z nich można wykorzystać na swoją korzyść, np. w celu efektywnego wykazania swoich racji.

2. Bierz czynny udział w postępowaniu

Jednym z najważniejszych praw w sporach z urzędem jest prawo do czynnego udziału w postępowaniu. Warto się do niego stosować przede wszystkim dlatego, że brak aktywności w sporze organy traktują na niekorzyść podatnika. Czynny udział oznacza na pewno zapoznanie z treścią akt, uczestnictwo w przesłuchaniach, a także składanie wniosków dowodowych na poparcie swoich racji.

Wnioskami dowodowymi, które można składać są m.in wypisy z ewidencji księgowej, ale nie tylko. Oprócz wniosków dowodowych warto przedstawiać również korzystne dla Strony interpretacje indywidualne wydane w innych postępowaniach bądź stanowiska innych organów państwowych, które potwierdzą korzystną dla podatnika wykładnie prawa.

Często oprócz dowodów przydaje się też budowanie dobrej opinii. Wywieranie wrażenia, że podatnik próbuje słusznie udowodnić swoją rację pozwala zdobyć dodatkowe punkty w oczach urzędników. Na korzyść działają również bezpośrednie spotkania z osobami, które prowadzą postępowanie, a także ich przełożonymi, jednakże te rekomendujemy odbywać zawsze w obecności adwokata. W ten sposób można zyskać nie tylko pewność dokładniejszego wyjaśnienia sprawy, ale pomóc również zrozumieć urzędnikom stan faktyczny, ale także stan prawny.

Co ciekawe, nie warto być uległym w sporze z urzędem skarbowym. Paradoksalnie osoby, które wytrwale bronią swoich racji, po zakończonej sprawie mają lepsze rezultaty w  sprawach i lepsze relacje z urzędnikami. Ponadto bierność po ogłoszeniu negatywnej decyzji, czyli niezaskarżenie jej, powoduje jej finalne uprawomocnienie i oczywiście wywiera u podatnika negatywne konsekwencji tworząc lub określając zwykle zobowiązanie publiczno – prawne.

3. Szukaj sprzymierzeńców, by wygrać z urzędem skarbowym

Istnieje wiele instytucji, które mogą pomóc podatnikowi w doprowadzeniu postępowania do pozytywnego rozstrzygnięcia. W przypadku przedłużającego się sporu można poprosić o przystąpienie do niego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznika Praw Obywatelskich lub organizację branżową. Wtedy sąd lub organ podatkowy z dużym prawdopodobieństwem inaczej spojrzy na sprawę, a na pewno zwróci na nią więcej uwagi.

W przypadku prawa unijnego można się zwrócić do Komisji Europejskiej – wysłać zapytanie, a w poważnych przypadkach zwrócić się nawet ze skargą o nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego na terenie Polski. Choć wnioski te mogą być rozpatrywane przez Komisję nawet przez kilka lat, ich obecność w aktach sprawy wywrze nacisk na sędziów i urzędników.

Polecamy również: