Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, od wydania której zależy legalność szeregu inwestycji budowlanych. Można przyjąć, choć należy pamiętać, że to spore uproszczenie, iż pozwolenie na budowę konieczne jest do przeprowadzenia każdej większej inwestycji. Wydanie tej decyzji przez właściwy organ możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy zostanie spełniony szereg warunków. O czym należy pamiętać, przygotowując się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę – podstawowe dokumenty

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, co dokładnie chce wybudować inwestor. Im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, z tym większymi trudnościami należy się liczyć, jednak w standardowych przypadkach do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany;
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez projektanta odpowiednich kwalifikacji;
  • decyzję o warunkach zabudowy (jest ona potrzebna tylko wówczas, gdy działka budowlana nie jest objęta postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek budowlany wraz z kompletem wymaganych w danych okolicznościach dokumentów musi zostać opłacony oraz złożony we właściwym urzędzie organu administracji budowlanej – jest nim starostwo powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest obowiązkiem inwestora, co jednak nie oznacza, iż formalności z tym związane musi on dopełnić osobiście. Nie ma przeszkód do załatwienia tych spraw za pośrednictwem pełnomocnika, którym może być chociażby projektant inwestycji.

Aktualnie wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami może zostać złożony online, tego rodzaju sprawy można więc załatwić bez wychodzenia z domu. Bez względu na to, w jakiej formie wniosek został złożony, powinien on zostać rozpatrzony w ciągu 65 dni.