Podstawowym wyzwaniem, jakie pojawia się przed byłymi małżonkami bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, jest podział majątku zgromadzonego w czasie małżeństwa. Doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie są to sprawy, które trwają nawet kilka lat, a przy tym poważnie utrudniają funkcjonowanie rozwodników także w nowych związkach. Warto więc poznać kilka sprawdzonych metod pozwalających szybko podzielić majątek wspólny.

Próba pójścia na kompromis

W takich sprawach zawsze warto rozważyć kompromis. Oczywiście tym o niego trudniej, im bardziej burzliwy przebieg miał rozwód oraz okoliczności, które do niego doprowadziły – mimo wszystko jest to najszybszy sposób na podział majątku wspólnego. Kiedy byli małżonkowie zdecydują się na ugodę, całą sprawę można załatwić nawet w ciągu kilku dni.

Do wypracowania możliwej metody podziału majątku niezwykle przydatna jest zgoda małżonków co do przedmiotów wchodzących w jego skład oraz zakresu, w jakim każdy z nich przyczynił się do ich nabycia. Warto, aby byli małżonkowie dobrze orientowali się w swoich byłych, wspólnych finansach – wiedza ta przydaje się przed sądem.

Czy naprawdę warto?

Jeżeli nie uda się zawrzeć ugody, małżonkom pozostaje jedynie zainicjowanie sprawy przed sądem. W stosownym wniosku trzeba wskazać, co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego oraz zaproponować sposób jego podziału. Warto spróbować dojść do ugody, nawet gdyby nie było na to większych szans. Dane zebrane do jej przygotowania można wykorzystać przed sądem, a gdy weźmie się pod uwagę, ile czasu może trwać takie postępowanie, najczęściej okazuje się, że ugoda jest dużo bardziej opłacalnym rozwiązaniem, a już na pewno dającym sporą oszczędność czasu.