Bardzo często po rozwodzie byłym małżonkom jest niezwykle trudno dojść do porozumienia we wspólnych sprawach, a zwłaszcza w zakresie opieki na dzieckiem. Warto wówczas trzymać się ustalonych zasad i nigdy ich samodzielnie nie zmieniać, gdyż zwykle oznacza to pogłębienie konfliktu między rodzicami. Negatywnie należy również ocenić próby utrudniania realizacji praw jednego z rodziców przez drugiego – niestety, nierzadko do tego dochodzi. W jaki sposób rodzic może więc dopilnować realizacji kontaktów z dzieckiem?

Z uprawnień zawsze można korzystać

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że rodzic, któremu sąd ustalił kontakty z dzieckiem, zawsze ma prawo korzystać z nich w dany sposób. Analogicznie trzeba ocenić wykonywanie opieki nad dzieckiem na podstawie porozumienia zawartego przez samych rodziców. Postępowanie rodzica znajdujące podstawy w tego rodzaju dokumentach zawsze zasługuje na ochronę – także ze strony określonych organów państwa. Dobrze jest o tym pamiętać już na etapie ustalania tych kwestii przez rodziców, a więc najczęściej przy okazji postępowania rozwodowego.

Warto sięgnąć po formalne środki

W praktyce rodzic, któremu były partner, czy ktokolwiek inny (np. członkowie jego rodziny) utrudnia utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, ma dwie możliwości: poszukać ugodowych rozwiązań wobec pojawiających się konfliktów lub zwrócić się do odpowiednich organów państwa. Choć wszystko zależy od okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza stopnia konfliktu pomiędzy rodzicami, nie należy zwlekać z podjęciem formalnych działań.

Postępowanie zmierzające do wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem składa się z dwóch etapów – w pierwszym z nich sąd nakłada na utrudniającego obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów. Jeżeli nie przyniesie to spodziewanych rezultatów, sumę tę zwiększa się proporcjonalnie do liczby naruszeń, dlatego warto dokumentować każde takie naruszenie.