Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy samego prawa, a więc automatycznie, powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabywają w czasie małżeństwa jest ich wspólną własnością; razem odpowiadają też za długi; po rozwodzie muszą z kolei przeprowadzić podział zgromadzonego majątku. Nie ma jednak przeszkód, aby zmienić te zasady – służy temu tzw. intercyza. Kiedy warto z niej skorzystać?

Na czym polega intercyza?

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej, wprowadzającej rozdzielność majątkową. Dzięki temu każdy z małżonków zachowuje wyłączną własność majątku nabytego zarówno przed, jak i po zawarciu tej umowy, przez co małżonkowie samodzielnie zarządzają swoim majątkiem. Mają więc oni pełną swobodę w zbywaniu jego składników, nabywaniu ich czy obciążaniu np. hipoteką.

Do ważności intercyzy konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego – bez tego nie ma możliwości wprowadzenia rozdzielności majątkowej. Warto pamiętać, że omawiana tu umowa może zostać podpisana także przed zawarciem małżeństwa; wówczas pomiędzy małżonkami w ogóle nie powstanie wspólność majątkowa.

Najważniejsze korzyści płynące z intercyzy

Z intercyzy najczęściej korzystają małżonkowie zajmujący się działalnością biznesową, i to w dużej skali. Dzięki temu mogą w pełni zabezpieczyć swój majątek przed ewentualnymi niepowodzeniami w działalności swojego współmałżonka. W związku z tym, intercyza jest w Polsce rzadko spotykana, a szkoda, gdyż może być ona przydatna zawsze, gdy małżonkowie chcą uniknąć szeregu problemów ekonomicznych, począwszy od konieczności spłaty długów partnera aż po podział majątku po rozwodzie.

Rozdzielność majątkowa powinna być zatem traktowana tak jak każdy inny ustrój majątkowy małżeński. Warto więc (przy pomocy prawnika doświadczonego w sprawach rodzinnych) zawsze wziąć po uwagę jej wprowadzenie.