Fotowoltaika stała się w Polsce najpopularniejszym źródłem „zielonej” energii, po które z chęcią sięgają konsumenci oraz przedsiębiorcy, choć rezygnacja przez ustawodawcę z systemu opustów wśród niektórych przedstawicieli rynku spowodowała spore obawy związane z jego dalszym rozwojem. Popularność paneli fotowoltaicznych jednak nie spada, a inwestycja w nie nadal jest bardzo opłacalna. Aby móc efektywnie korzystać z fotowoltaiki, trzeba pamiętać o kilku kwestiach.

Grunt to odpowiednie ułożenie paneli

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że panele fotowoltaiczne muszą zostać odpowiednio ułożone – tak, aby zapewnić ich jak najlepsze nasłonecznienie. W tym celu przeważnie stosuje się rozwiązanie polegające na ich montażu na dachu budynku. Aby zapewnić wysoką efektywność pracy paneli, trzeba także pamiętać o ich odpowiednim nachyleniu – optymalny jest przedział między 30 a 40 stopni.

Istotną kwestią jest także wybór odpowiedniej firmy zajmującej się instalacją fotowoltaiki. Niestety na rynku pojawiło się sporo nieuczciwych przedsiębiorców, nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia tego rodzaju montażu. Przed podpisaniem umowy warto więc dokładnie sprawdzić naszego przyszłego kontrahenta.

Formalności związane z realizacją instalacji

Osobną kwestią jest uregulowanie wszystkich formalnych wymagań związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych. W grę wchodzi tu najczęściej podpisanie umowy z operatorem sieci oraz załatwienie kwestii wynikających z prawa budowlanego, w postaci uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba przy tym podkreślić, że jest ono wymagane tylko w przypadku montażu paneli o mocy większej niż 50 kW; w instalacjach przydomowych właściwie nie stosuje się takich rozwiązań. W przypadku fotowoltaiki o mniejszej mocy, uzyskanie pozwolenia na budowę konieczne jest tylko wówczas, gdy wysokość paneli przekracza 3 m lub gdy mają zostać one posadowione na gruncie wpisanym do rejestru zabytków.