Prawo budowlane z pewnością nie należy do najłatwiejszych dziedzin prawa. Poziom rozbudowania jego przepisów, a także ich niejasna redakcja oraz częste zmiany powodują, że każdy, kto chce w praktyce stosować normy prawa budowlanego, musi wykazać się nie lada umiejętnościami, doświadczeniem i wiedzą; tymczasem co jakiś czas ustawodawca zapowiada uproszczenie tych regulacji, zwłaszcza w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przykładem tego jest dopuszczenie do budowy bez zezwolenia domów do 70 m2. O czym powinni pamiętać inwestorzy planujący taką budowę?

Kiedy można wybudować dom bez zezwolenia?

W obowiązującym stanie prawnym budowa domu mieszkalnego bez zezwolenia jest dopuszczalna wówczas, gdy jego powierzchnia nie przekracza 70 m2. Dom ten można wybudować na działkach o powierzchni do 500 m2, przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może wynosić więcej niż 6 m, a wysięg wsporników musi zostać ograniczony do maksymalnie 2 m. Taki dom może posiadać maksymalnie dwie kondygnacje.

Ograniczenia te służą przede wszystkim przeciwdziałaniu sytuacjom, w których domy w omawianym trybie byłyby budowane przez deweloperów. Nie zmienia to jednak faktu, że właściciel takiego domu może go sprzedać lub wynająć.

Brak zezwolenia nie zwalnia z innych obowiązków

To, że na budowę domu do 70 m2 nie jest wymagane zezwolenie, nie oznacza, że inwestor nie musi dopełniać żadnych formalności związanych z inwestycją. Konieczne jest zgłoszenie takiej budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest miejscowe starostwo powiatowe. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć m.in. składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że oraz projekt oraz jego budowa mają na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli dla danej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu, zgłaszający musi także przedstawić decyzję o warunkach zabudowy.