Polityka prywatności

Wraz z przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego w zakładce /kontakt/ Marcin Malinowski staje się administratorem Twoich danych osobowych. Poniżej przekazuję szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail,
telefon) przekazanych mi podczas przesłania formularza kontaktowego: Można się ze mną skontaktować się w następujący sposób:

  • Telefonicznie pod numerem podanym w zakładce /kontakt/
  • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na podstronie /kontakt/
  • lub elektronicznie na podane adresy elektroniczne.

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na przesłanie wiadomości za pomocą formularza
kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przypominam, że zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania danych do tego czasu. Cofnięcie zgody wyślij na adwokat@marcinmalinowski.pl;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na moją rzecz usługi informatyczne. Twoje dane osobowe będę przechowywać w przypadku przetwarzania w celu
odpowiedzi na Twoją wiadomość – do dwóch tygodni po przesłaniu przeze mnie odpowiedzi na Twoją wiadomość albo do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (rezygnacji z naszej odpowiedzi na Twoją wiadomość), a jeżeli Twoja wiadomość dotyczyła przesłania oferty lub zawarcia umowy – w czasie do jednego miesiąca od dnia przesłania przeze mnie oferty, chyba że wcześniej zawrzesz ze umowę lub oświadczysz, że nie chcesz jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane do dnia zakończenia negocjacji i zawarcia umowy;
w przypadku przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia Twoich roszczeń z ww. tytułu albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa poniżej. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw możesz się ze mną skontaktować – dane kontaktowe jak wyżej. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Ponadto masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestanę przetwarzać Twoje dane, o ile nie będę w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się ze mną – dane kontaktowe jak wyżej. Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych konsekwencji, poza rezygnacją z przesłania przez Ciebie wiadomości.